Kino ADMIRA

Kino Admira je nově zdigitalizované kino na Březové u Sokolova. Digitalizace proběhla na základě investice od města Březová v prosinci roku 2012. Dále bylo Kino Admira vylepšeno v roce 2015 v rámci rekonstrukce celého Kulturního domu (tzv. MFC II. etapa). Nyní je kino v režimu tzv. E-Cinema, tedy kino schopné promítat (zatím) jen ze zdrojů: DVD, Blu-ray. Zvukové vybavení kina je však prvotřídní – Dolby Surround 7.1, jeden z nejlepších zvukových systémů v kinech na světě.

Do budoucna je naplánována kompletní digitalizace kina (režim tzv. D-Cinema), tedy i včetně obrazu.

Promítání

Aktuální pravidelné promítání probíhá vždy v neděli od 15 hodin pro děti a ve vybrané čtvrtky od 18 hodin pro dospělé. Více informací můžete získat v programu.
Vstupné činí jednotně 30 Kč na dětské neděle a 60 Kč na čtvrteční filmy pro dospělé.

Vstupenky lze rezervovat předem v Městské knihovně a Infocentru MěÚ Březová, počínaje vždy začátkem daného měsíce. Generální prodej vstupenek probíhá v pokladně kina vždy 60 minut před zahájením konkrétní projekce.

Facebook Kino Admira

Program kina

Pohled do hlediště
Promítarna

Kino Admira & Multifunkční centrum Březová